12.01. Maatschappelijke zorg

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1201GT91.073          Landsverordening verhaal onderhoudsuitkeringen
                                     (Pos. 496)
                                     Wijziging: 2009 75
1201GT91.074          Landsverordening tenuitvoerlegging beslissingen
                                     onderhoudsverplichtingen kinderen (Pos. 497)
1201GT89.027          Landsverordening maatschappelijke zorg (Pos. 498)
                                     Wijziging: 1997 33, 34                              
                                     Uitvoering:
                                     1201AB88.088  Landsbesluit bijstandsverlening
                                     (uitv. artt. 8 en 19)
                                     Wijziging: 1991 89; 2009 99; 2010 97

                                     1201GT90.032  Landsbesluit regeling beroep
                                     maatschappelijke zorg (uitv. artt. 9, vierde lid)
                                     (Pos. 500)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 14, vierde lid)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties