12.01. Maatschappelijke zorg

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1201GT91.073          Landsverordening verhaal onderhoudsuitkeringen
                                     (Pos. 496)
                                     Wijziging: 2009 75
1201GT91.074          Landsverordening tenuitvoerlegging beslissingen
                                     onderhoudsverplichtingen kinderen (Pos. 497)
1201GT89.027          Landsverordening maatschappelijke zorg (Pos. 498)
                                     Wijziging: 1997 33, 34                              
                                     Uitvoering:
                                     1201AB88.088  Landsbesluit bijstandsverlening
                                     (uitv. artt. 8 en 19)
                                     Wijziging: 1991 89; 2009 99; 2010 97

                                     1201GT90.032  Landsbesluit regeling beroep
                                     maatschappelijke zorg (uitv. artt. 9, vierde lid)
                                     (Pos. 500)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 14, vierde lid)