15.01. Burgerlijk Wetboek

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1501GT89.100          Burgerlijk Wetboek van Aruba (Pos. 2) (m.v. 1989 GT 100a)*
                                     Wijziging:** 1992 78, 86; 1995 49; 1998 74; 2007 73
                                     (inwtr. 2007 88); 2009 75; 2012 54 (inwtr. 2013 15); 
                                     2013 13; 2013 20; 2016 512;  2020 156 (inwtr. 2020 172)           
2000 GT 4                  Landsverordening opheffing handelingsonbekwaamheid
                                     van de gehuwde vrouw (Pos. 3)***
1501GT93.042          Landsverordening opheffing verschil wettige en
                                     natuurlijke kinderen (Pos. 3a)
1501AB01.089          Lv. bevattende de tekst van boek 1 voor een nieuw
                                     Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138 1501AB01.138
                                     Wijziging: 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 75

                                     Uitvoering:
                                     1501AB02.030  Landsbesluit burgerlijke stand (uitv.
                                     artt. 17, vierde lid, 18, derde lid, 18c, 19j, eerste lid,
                                     20d, 21, derde lid, 23b, eerste, tweede en vierde lid,
                                     24b, tweede lid, en 44, vierde lid)
                                     Wijziging: 2022 123 

                                     1501AB02.024  Landsbesluit huwelijksgoederenregister 2002
                                     (uitv. art. 116, tweede lid)

                                     1501AB02.022  Landsbesluit gezagsregisters (uitv. art. 244)
                                     Wijziging: AB 2021 139
                                     1501AB13.024 Interimbesluit voogdij door rechtspersonen 
                                     (uitv. art. 302, eerste lid)****

                                     1501AB02.023  Landsbesluit curateleregister (uitv. art. 391)
1501AB00.060          Lv. bevattende de tekst van de afdelingen 3.1.1 en
                                     3.1.1A en de titels 3.2 en 3.3 voor een nieuw Burgerlijk
                                     Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138
                                     Wijziging: 2009 75
1501AB00.061          Lv. bevattende de tekst van de afdeling 3.1.2 en de
                                     titels 3.4 en 3.5 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van
                                     Aruba*****
                                     Inwtr. 2001 138
                                     Wijziging: 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 75

                                     Uitvoering:
                                     1501AB05.020  Landsverordening openbare
                                     registers (uitv. art. 16)******
                                     Wijziging: 2012 54 (inwtr. 2013 15)
1501AB00.062          Lv. bevattende de tekst van de titels 3.7, 3.8 en 3.9 voor
                                     een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138
                                     Wijziging: 2009 75

1501AB00.063          Lv. bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11
                                     voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138
                                     Wijziging: 2006 11; 2009 75
1501AB00.064         Lv. bevattende de tekst van de titels 5.1, 5.2 en 5.3 voor
                                    een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138
                                    Wijziging: 2009 75

1501AB00.065         Lv. bevattende de tekst van de titels 5.4 en 5.5 voor
                                    een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138

1501AB00.066          Lv. bevattende de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 voor
                                     een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138
                                     Wijziging: 2009 75; 2012 27 (inwtr. 2012 41)

1501AB00.067          Lv. bevattende de tekst van de titels 6.1 en 6.2
                                     voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138

                                     Uitvoering:
                                    1501AB02.036  Landsbesluit wettelijke rente (uitv.
                                    art. 120)*******
                                    Wijziging: 2022 28
1501AB00.068         Lv. bevattende de tekst van de titels 6.3 en 6.4 voor
                                    een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138

1501AB00.069          Lv. bevattende de tekst van de titel 6.5
                                     voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138
                                     Wijziging: 2009 75

1501AB01.107          Lv. bevattende de tekst van boek 7 voor een nieuw
                                     Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138
                                     Wijziging: 2005 6 (inwtr. 2005 35); 2008 63 (inwtr. 2008 65);
                                     2009 75; 2012 27 (inwtr. 2012 41)

                                    Uitvoering:
                                    1501AB12.038  Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd 
                                     van onroerende zaken (uitv. art. 48b, eerste lid)

1501AB01.087          Lv. bevattende de tekst van boek 8 voor een nieuw
                                     Burgerlijk Wetboek van Aruba
                                     Inwtr. 2001 138
                                     Wijziging: 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2012 27 (inwtr. 2012 41)
 
1501AB01.108          Landsverordening overgangsbepalingen Nieuw BW
                                     Inwtr. 2001 138; 2012 27 (inwtr. 2012 41)

2009 75                      Invoeringsverordening Nieuw BW

* M.i.v. de inwerkingtreding van de Invoeringsverordening Nieuw BW (AB. 2009 75), tw. 1 oktober 2009, (vide art. LXI, eerste lid), zijn de navolgende uitvoeringsregelingen niet meer geldig wegens het vervallen van hun wettelijke basis (vide art. I, onderdelen A en B, ten 3°):
  - het Landsbesluit wijziging geslachtsnaam (uitv. art. 56) (Pos. 4) (AB. 1987 GT 5);
  - het landsbesluit van 1 december 1987 no. 1, t.u.v. art. 124 (AB. 1987 125);
  - het Landsbesluit huwelijksgoederenregister (uitv. art. 188, tweede lid) (Pos. 5) (AB. 1987 GT 6);
  - het Voogdijraadsbesluit (uitv. art. 336, vierde lid) (Pos. 6) (AB. 1987 GT 12);
  - het Lham. t.u.v. art. 337 (Pos. 7) (AB. 2002 GT 2);
  - het Landsbesluit ondertoezichtstelling minderjarigen (uitv. art. 358) (Pos. 8) (AB. 1988 GT 19);
  - het Lham. t.u.v. art. 397, eerste lid (Pos. 9) (AB. 1989 GT 11);
  - het Lham. t.u.v. art. 443, onderdeel d (Pos. 10) (AB. 1988 GT 57);
  - het Landsbesluit kadastrale aanduiding appartementen (uitv. art. 634f, onder 3) (Pos. 11) (AB. 1987 GT 10);
  - de MR. t.u.v. art. 2, eerste lid, van Pos. 11 (Pos. 12) (AB. 1989 GT 20).
 Het oud BW is op grond van de Invoeringsverordening Nieuw BW (AB. 2009 75) heringedeeld in boek 4 en boek 7A
** AB. 2007 73 : deze wijziging betreft Titel 7A “Van de overeenkomsten tot het verrichten van arbeid” die nog steeds geldig is
***  Opgenomen i.v.m de overgangsbepalingen
**** Werkt terug tot en met 1 oktober 2009
***** Voor een afwijkende toepassing van art. 98 zie AB. 2012 17
******  Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip 
******* Het Landsbesluit wettelijke rente (AB 1999 no. 51) is hierbij ingetrokken
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties