16.01. Wetboek van Strafrecht

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1601AB12.024          Wetboek van Strafrecht van Aruba (inwtr. 2014 12)
                                  Wijziging: 2014 11 (inwtr. 2014 12); AB 2016 no. 601; AB 2020 no. 100;
                                  AB 2020 no. 156 (inwtr. AB 2020 no. 172); AB 2021 no. 43; 2021 no.   
                                 143 (inwtr. AB 2021 no. 147);
                                     Invoering:
                                     1601AB14.011  Lv. houdende bepalingen in verband met de
                                     invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba,
                                     alsmede tot aanpassing van diverse landsverordeningen met 
                                     het oog op de modernisering, het aanbrengen van correcties
                                     en het herstel van omissies* 

                                     Uitvoering:**
                                     1601GT91.002  Reclasseringsbesluit (uitv. artt. 17d
                                     en 20) (Pos. 628)***
                                     1601GT95.012  Landsbesluit opkopersregisters
                                     (uitv. artt. 457 en 459) (Pos. 626)****                                   

   

* Het van de Nederlandse Antillen overgenomen Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB. 1991 no. GT 50) (Pos. 624) (m.v. 1991 GT 50a) is hierbij ingetrokken (vide art. CLVII, ond. a); dientengevolge is komen te vervallen het lham. t.u.v. art. 41i jo. artt. 41g en 41h (AB. 1997 no. GT 15) (Pos. 627) 
**  Zie ook XVI.5 (Landsbesluit gevangeniswezen)  
*** Deze van de Nederlandse Antillen overgenomen regeling is o.g.v. art. CLVIII, eerste lid, van de Lv. houdende bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2014 no. 11) blijven voortbestaan als een uitvoeringsregeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) 
**** Deze van de Nederlandse Antillen overgenomen regeling is o.g.v. art. CLVIII, tweede lid, van de Lv. houdende bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2014 no. 11) blijven voortbestaan als een uitvoeringsregeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24)
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties