Bureau Voorlichting (BUVO)

De visie, de missie, het doel en de taken van het Bureau Voorlichting zijn als volgt:

Visie

De visie van het Bureau Voorlichting luidt als volgt:

“De overheidsvoorlichting/communicatie als onderdeel van het beleid opdat de communicatie tussen overheid en burger open en transparant zal zijn”.  


Missie

De missie van het Bureau Voorlichting is verwoordt als volgt:

Bevorderen van samenwerking tussen alle uitvoerders van overheidsvoorlichting/communicatie voor een eendrachtige informatieverstrekking naar buiten toe ter garanderen van efficiency en effectiviteit”.

Doelstelling

Bureau Voorlichting heeft als voornaamste doelstelling:

"Het bevorderen van een transparante relatie tussen overheid en publiek (burger, belangengroepen, bedrijfsleven) en onderling de overheidsdiensten door het vergaren en verstrekken van zowel voorlichting als communicatie over het overheidsbeleid". 

Taakstelling (kerntaken)

Het bureau streeft naar de verwezenlijking van haar doelstelling door middel van het uitvoeren van tenminste de volgende hoofdtaken:
• het opstellen en verzorgen van voorlichtingsmateriaal (zoals advertenties, televisie- en radiospot) ten behoeve van het publiek of speciale doelgroepen via de lokale media;
• het coördineren van voorlichtingscampagnes met overige overheidsdiensten;
• het onderhouden van contacten met de buitenlandse pers en hen tevens begeleiden op het eiland in samenwerking met andere overheidsinstanties;
• het verrichten van onderzoeken ten behoeve van het voorlichting/communicatie beleid van de overheid;
• het compileren van een (digitaal) audiovisueel/fotoarchief ten behoeve van de overheidsdiensten, ministers en eventueel het Kabinet van de Gouverneur;
• het adviseren van derden omtrent protocol zaken; het organiseren van persconferenties;
• het adviseren van het juiste communicatiemiddel aan overheidsdiensten en ministers in het kader van de doelmatigheid en financiële beschikbare middelen;
• het corrigeren van de taal Papiamento bij het concipiëren van advertenties met betrekking tot voorlichting;
• het mede uitvoeren van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur;
• in samenwerking met Directie Informatievoorziening en Automatisering (DIA) het beheren van het overheidswebsite- het voorbereiden, ontwikkelen en vervaardigen alsmede onderhouden van websitemateriaal, alsmede het publiceren ervan.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties