Colleges van staat

De Colleges van Staat zijn een aantal overheidsorganen waarvan wettelijk is vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. In Aruba bestaat de Colleges van Staat uit: de Sociaal Economische Raad (SER), de Raad van Advies en Algemene Rekenkamer (AR).

Sociaal Economische Raad

Raad van Advies

Algemene Rekenkamer