Colleges van staat

De Colleges van Staat zijn een aantal overheidsorganen waarvan wettelijk is vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. In Aruba bestaat de Colleges van Staat uit: de Sociaal Economische Raad (SER), de Raad van Advies en Algemene Rekenkamer (AR).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties