Electorale Raad

Voor de verkiezing van de Staten treedt de Electorale Raad op als Hoofdstembureau. Bij de verkiezingen bepaalt deze Raad de gang van zaken en vervult tevens een toezichthoudende taak. Ten behoeve van de werkzaamheden van de Hoofdstembureau wordt het hoofd van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister als adviserend lid aan de Electorale Raad toegevoegd.

De leden zijn:

  • Voorzitter: de heer mr. dr. Glenn Thodé 
  • Plaatsvervangend voorzitter: de heer ing. mr. Hubert C. Maduro
  • Adviserend lid: mevrouw mr. Sharin D. Luydens

Het Hoofdstembureau is gevestigd in het stadhuis dat deel uitmaakt van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Oranjestad.