Historie van de Staatsregeling

1983 Op de Ronde Tafel Conferentie van 1983 wordt het zelfbeschikkingsrecht van alle eilanden erkend.
1985 In het jaar dat voorafging aan de Status Aparte die Aruba met ingang van 1 januari 1986 in het Koninkrijk zou krijgen, kwam de ontwerp-Staatsregeling van Aruba gereed. De officiële naam luidt “Staatsregeling van Aruba”.
1986 Met het ingaan van de Status Aparte op 1 januari 1986 verkreeg Aruba een geheel eigen staatsinrichting, vastgelegd in een moderne Staatsregeling. Zo ontstond de Arubaanse grondwet.

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties