Bureau Sostenemi (BSO)

Bureau SostenemiBureau Sostenemi zal, als centraal advies-, meld- en coƶrdinatiepunt inzake kindermishandeling, in samenwerking met de bestaande instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de bestrijding van kindermishandeling, een zo effectief mogelijke aanpak van de kindermishandeling organiseren gericht op kwaliteitsverbetering van informatie- en zorgaanbod. Sostenemi heeft hiertoe een aantal kerntaken gedefinieerd:

  • Hulpverlening;
  • Advisering en voorlichting;
  • Bewustmaking van de bevolking met betrekking tot kindermishandeling;
  • Preventie;
  • Beleidsadvisering.

Het Bureau Sostenemi heeft als taak om, ten bate van de minderjarige op Aruba, de samenleving te stimuleren en te ondersteunen bij vermoedens of meldingen van kindermishandeling. Hieraan ten grondslag ligt de opvatting dat de signalering en aanpak van kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing een gezamenlijke verantwoordelijkheid is binnen onze samenleving. Dit houdt in dat een ieder (beroepskracht, familielid, buurvrouw, kennis of omstander) die zich geconfronteerd ziet met signalen die wijzen op mishandeling van een minderjarige kan bellen om advies en daarmee ook, binnen de eigen mogelijkheden en in het belang van de minderjarige handelend moet kunnen optreden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties