Bureau Vrouwenzaken (CEDEHM)

Centro pa Desaroyo di Hende MuherCentro pa Desaroyo di Hende Muher (CEDEHM -Bureau Vrouwenzaken) werd bij het ministerraad besluit van 27 augustus 2010 in het leven geroepen. Het is een aparte dienst die direct onder de Minister van Onderwijs en Gezin ressorteert.

Doel
CEDEHM stelt zich ten doel om vanuit de achterstandpositie van vrouwen in de samenleving zich op relevante (beleids) terreinen onderzoekend, initiërend, agenda bepalend en voorwaardenscheppend op te stellen.

Het bureau fungeert als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties en als spreekbuis van in het bijzonder de Arubaanse vrouw.

Uitgangspunt:
De emancipatie van de vrouw, gendergelijkheid en gendermainstreaming als enkele van de belangrijkste pilaren voor één duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Taakstelling:
Het bureau heeft tot taak de regering van advies te dienen over alle belangrijke onderwerpen die de positie van de vrouw in de Arubaanse samenleving raken.

Het bureau brengt haar adviezen uit op daartoe strekkend verzoek van één of meer ministers.

Het bureau kan eveneens uit eigen beweging de regering van advies dienen over eerder genoemde onderwerpen, daaraan aanverwante gebieden of aangelegenheden die deze indirect raken.

CEDEHM onderschrijft de algemene emancipatie gedachten die omschreven kan worden als het bevorderen van gelijke rechten, gelijke kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de Arubaanse samenleving voor vrouwen en mannen waaronder begrepen:

  • Het realiseren van gelijke rechten, gelijke kansen en vrijheden voor ieder ongeacht sekse;
  • het scheppen van de juiste economische, culturele en sociale voorwaarden, waarin ieder de mogelijkheid heeft om economisch onafhankelijk te zijn/te worden;
  • het verbeteren van de positie van vrouwen in het publieke en privé domein.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties