Centrale Accountantsdienst (CAD)

Visie/Missie

Wij zijn bekwame en integere professionals die objectief en onpartijdig het algemeen belang dienen door assurance te verschaffen. Wij voeren deze missie met zorgvuldigheid en deskundigheid uit ten dienste van de overheid en de gemeenschap.

De kernwaarden die ons drijven zijn:

  • Integriteit - Wij zijn eerlijk en oprecht.
  • Teamverband - Wij werken samen om zowel gezamenlijke als individuele doelstellingen te realiseren.
  • Passie - Wij streven ernaar om onszelf steeds te overtreffen.
  • Proactiviteit - Wij zijn anticiperend en oplossingsgericht ingesteld.

Motto
Profesionalnan integro y imparcial

De Centrale Accountantsdienst (CAD) is de interne accountantsdienst van het Land Aruba. De CAD is onderdeel van het Ministerie van  Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie .

De CAD controleert de jaarrekening van het Land en voorziet deze van een accountantsverklaring. De jaarrekening van het Land is een belangrijk document want hiermee legt de regering verantwoording af aan de Staten over het gevoerde financieel beheer. Naast de controle van de ministeries is de CAD belast met de controle van landsbedrijven en van bepaalde met het Land verbonden rechtspersonen.

Om tot een accountantsverklaring te komen onderzoekt de CAD de financiële administraties die door de overheidsdiensten worden gevoerd. Als interne accountantsdienst heeft de CAD ruime kennis van de organisatie en van de bedrijfsprocessen van de ministeries, diensten en directies. De CAD adviseert daarom over de beheersing van risico’s op het gebied van:

  • Betrouwbaarheid van financiële en operationele informatievoorziening.
  • Effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen.
  • Beveiliging van bezittingen.
  • Naleving van wet- en regelgeving en contracten.

De onderzoeken van de CAD worden normaliter op eigen initiatief uitgevoerd. De onderzoeksobjecten worden gekozen op basis van risico-inschatting en het financieel belang. Daarnaast worden onderzoeken uitgevoerd op verzoek van ministers en het management van diensten.

Van elk onderzoek wordt door de CAD een rapport uitgebracht aan de verantwoordelijke ministers. Tevens ontvangen het management van betrokken diensten en de Algemene Rekenkamer een exemplaar van het rapport.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties