Coördinatiebureau Overheidssubsidie (CBOS)

Doel- en taakstelling van het Coördinatiebureau Overheidssubsidie

Naar aanleiding van het nieuwe subsidiebeleid heeft de minister van Financiën en Overheidsorganisatie het Coördinatiebureau Overheidssubsidie (CBOS) ingesteld.

Coördinatiebureau Overheidssubsidie (CBOS) heeft als doelstelling het nieuw subsidiestelsel, namelijk het outputgerichte subsidie, te bewerkstelligen en voor de continuïteit hiervan zorg te dragen. Daarnaast ondersteunt het CBOS de zoektocht naar en de inzet om andere financieringsbronnen.

Het CBOS streeft naar de verwezenlijking van haar doelstelling door het uitvoeren van onder andere de volgende hoofdtaken:

  • het adviseren en ondersteunen van de ministeries, beleidsdirecties en instellingen van het algemeen outputsubsidiebeleid;
  • het (mede) ontwikkelen, initiëren, vaststellen, monitoren en evalueren van de outputgerichte normfinanciering;
  • het gereedmaken van de bijbehorende landsbesluiten om subsidie te verstrekken.

Voor meer informatie over het nieuwe subsidiebeleid kunt u het Handboek Overheidssubsidies Aruba 2016-2017 raadplegen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties