Departmento di Progreso Laboral (DPL)

Departamento di Progreso LaboralHieronder volgt een overzicht van de visie, de missie, de doelstelling en de taken van de Departamento di Progreso Laboral

Visie
Een professionele partner in de bevordering van een duurzame arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking in nauwe samenwerking met publieke en private partijen in de gehele arbeidsmarktketen ter realisatie van een toekomstbestendig Aruba.

Missie
Het activeren en begeleiden van werkzoekenden op de Arubaanse arbeidsmarkt door middel van arbeidsbemiddeling

Taken:

Job Center
De afdeling Job Center (JC) is belast met de feitelijke uitvoering van arbeidsbemiddeling. Een werkgever die een vacature heeft binnen zijn bedrijf kan hiervan bij de JC een melding doen. De JC zal trachten geschikte kandidaten te vinden om deze vacature te vervullen. Ook werkzoekenden kunnen de JC verzoeken voor hen te bemiddelen om zodoende een (andere) baan te kunnen krijgen.
De bemiddeling van JC bestaat uit het bemiddelen voor werkgevers, werkzoekenden en moeilijk of niet bemiddelbare “werkzoekenden”.

Manpowerplanning
De afdeling Manpowerplanning is belast met het bijhouden en registreren van mankrachtinformatie van lokale bedrijven. Middels hun manpowerplanning geven bedrijven aan wat hun verwachte personeelsbehoefte voor het komende jaar zal zijn.

Toelating
Krachtens de Landsverordening Toelating en Uitzetting is de Minister van Integratie belast met het beleid inzake het toekennen en afwijzen van verblijfsvergunning al dan niet met toestemming om te werken.


 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties