Directie Financiën (DF)

Directie Financiën is belast met het adviseren op financieel-economisch terrein en met het houden van toezicht op de overheidsfinanciën namens de minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie . De Directie Financiën heeft onder andere tot taak het beheren van de beleidscyclus, de begrotingscyclus, de vermogenscyclus, de informatievoorziening en de controle.

De Directie Financiën is verantwoordelijk voor onder andere:

  • Het adviseren ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van het Financieel-economisch Beleid rekening houdend met ‘good governance’;
  • Het opstellen, toezicht houden en adviseren op de totstandkoming en uitvoering van de begrotingen van het Land;
  • Het ondersteunen en leveren van een substantiële bijdrage aan de Ministers en diensten over het jaarlijkse terugkerend proces van de beleids- en begrotingscyclus;
  • Het beheren van de geldstromen namens de Minister van Financiën en Economische Zaken en toezicht houden op de besteding daarvan;
  • De centrale financiële administratie van het Land Aruba;
  • Het beheren van de bestuurlijke/financiële informatievoorziening, zowel op nationaal als internationaal niveau.
  • de controle op naleving van de Comptabiliteitsvoorschriften.

De relevante (comptabele) wet- en regelgeving die de bevoegdheden en verantwoordelijkheden regelen zijn onder andere beschreven in de Staatsregeling artikel V. 12 (begroting en jaarrekening) en Staatsregeling artikel V. 13 (deugdelijk financieel beheer) en de comptabiliteitsverordening 1989, allen gepubliceerd op deze website.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties