Directie Informatievoorziening en Automatisering (DIA)

Directie Informatievoorziening en AutomatiseringDe Directie Informatievoorziening en Automatisering (DIA) is verantwoordelijk voor de exploitatie van de informatie en communicatie infrastructuur zoals die binnen de Arubaanse overheid gebruikt wordt. De Arubaanse ICT-infrastructuur is gebaseerd op een aantal 'state-of-the-art' componenten zoals een zeer betrouwbaar netwerk dat vrijwel alle departementen onderling verbindt, communicatie mogelijkheden tussen alle departementen en verschillende computer systemen die de diverse departementen ondersteunen bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden.

Om dit mogelijk te maken heeft de DIA een aantal talentvolle en gekwalificeerde medewerkers in dienst variërend van computertechnici tot bedrijfskundigen. Bij werving en selectie hanteert DIA strenge criteria om er ook zeker van te zijn dat het kwaliteitsniveau op peil blijft. Alle medewerkers zijn werkzaam vanuit het DIA kantoor te Oranjestad, waar ook de centrale Servicedesk gevestigd is. De computerruimte van de DIA is elders op 't eiland gevestigd.

Behalve dat DIA zich bezig houdt met het dagelijkse beheer van de in gebruik zijnde netwerken en computersystemen, is zij ook betrokken bij een groot aantal overheidsprojecten dat in meer of mindere mate met ICT te maken hebben. Zo is de DIA onder andere betrokken geweest bij de totstandkoming van deze website.

DIA is altijd geïnteresseerd om met potentiële toekomstige medewerkers in contact te komen. Mocht er interesse zijn om eens nader kennis te maken, dan kan via bovenstaand e-mail adres contact gezocht worden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties