Directie Luchtvaart Aruba (DLA)

Department of Civil AviationAruba behoort samen met Nederland en de Nederlandse Antillen tot het Koninkrijk der Nederlanden, en deelt daarom in het gezamenlijke ICAO lidmaatschap van het Koninkrijk der Nederlanden.
In 1986 verkreeg Aruba de Status Aparte binnen het Koninkrijk en werd de Directie Luchtvaart van Aruba opgericht.

Allereerst werden de luchtvaartwetten van de Nederlandse Antillen overgenomen en geamendeerd en gesynchroniseerd met de Nederlandse luchtvaartwetten.
In 1995 werden er grote veranderingen in de regelgeving doorgevoerd om aan het niveau van de nieuwe Europese Joint Aviation Requirements te voldoen (JAR-OPS, JAR-FCL, etc).
Door hieraan te voldoen verkreeg Aruba hoge scores in de US DOT (FAA) audit wat resulteerde in een IASA-categorie 1 notering!

Deze uitgebreide inspanningen hebben voor een gedegen veiligheids-cultuur bij de diverse luchtvaartinstanties op Aruba gezorgd. De luchtvaartautoriteiten en de locale luchtvaartindustrie hebben zich gericht op het bereiken van en werken met de hoogste standaarden.
Er is veel tijd besteed en onderzoek gedaan, met inachtneming van de grootte van het eiland en de veranderende eisen, om aan deze hoge eisen te voldoen alsmede aan de continue promotie van de luchtvaartindustrie van Aruba.
Een voorbeeld hiervan is het aangaan van overeenkomsten met andere Burger Luchtvaart Autoriteiten om expertise te delen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties