Fundacion Lotto pa Deporte (Lotto)

Geschiedenis van de Stichting Lotto pa Deporte
De stichting Lotto Pa Deporte werd in 1982 opgericht, met als doel het verwerven van fondsen ten behoeve van sport, lichamelijke opvoeding en cultuur. Het duurde echter twee jaar voordat de stichting begon te opereren. Pas in 1984 begon de stichting met de verkoop van een Lotto-product dat de naam “Lotto pa Deporte” kreeg. In de jaren 90 werd er een tweede product toegevoegd, de krasloten. In 1996 kreeg de stichting een nieuwe directeur die zich als voornaamste taak had voorgenomen om het verkoop van de Lotto te automatiseren. Hiervoor werd alles nog handmatig gedaan. Na jaren onderhandelen is het on-line systeem in oktober van 1999 ingevoerd. Gedurende de jaren zijn de producten Catochi, Wega di number Corsou, Big 4, Lotto di Dia, Mini Mega(Mega Plus) Lotto 5, Zodiac Raspa en Facilito.   geïntroduceerd. Heden verkoopt de stichting 9 producten. In de toekomst zal de stichting ook een Bingo on-line product introduceren voor de lokale bevolking. De stichting die begonnen was met 50 verkooppunten heeft vandaag de dag 175 verkooppunten.

De organisatie:
De “Fundashon Lotto pa Deporte” is een stichting, die ressorteert onder het ministerie van Volksgezondheid en Sport. De stichting heeft een door de overheid aangewezen bestuur. Het bestuur is belast met het toezicht op de uitvoering van het beleid van de stichting. De uitvoering ligt in de handen van de directeur.

De samenstelling:
De Fundashon Lotto pa Deporte heeft een bureau dat werkt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur benoemd door de minister van Volksgezondheid en Sport en door de minister van Financien.

De doelstelling
De doelstelling van de Arubaanse Loterijverordening is om financiële steun te bieden aan sport, lichamelijke oefening en cultuur. Om een gebalanceerde uitgifte van de fondsen aan de sportorganisaties te kunnen realiseren, heeft de Minister een Sport Subsidie Commissie aangewezen die zorg draagt voor inventarisatie en controle van alle sport subsidies.

Subsidies:
Sinds oktober 1996 tot en met december 2006 heeft de stichting meer dan 125 miljoen weggegeven aan prijzen en meer dan 25 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van sport en cultuur. De stichting heeft grote investeringen gedaan in belangrijke projecten voor de Arubaanse bevolking voornamelijk de Parke Curason Jaburibari, Centro Deportivo Frans Figaroa en Stadion Guillermo Prospero Trinidad, Centro di Bario Jara, Centro di Bario Simeon Antonio om maar niet te spreken over alle sport wedstrijden en sport materiaal.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties