Monumenten Bureau Aruba (MBA)

Monumentenbureau ArubaDe Minister van Cultuur heeft in 1994 de Monumentenraad geïnstalleerd.
In januari 1996 volgde het Monumentenbureau en in juni 1996 het Monumentenfonds.

Visie:
De monumenten van Aruba en hun omgeving op een cultureel historisch verantwoorde wijze tot nieuw leven brengen, zodat het weer een omgeving wordt waar gewoond, gewinkeld en gewerkt kan worden en waar de toerist een aangenaam verblijfsklimaat vindt.

Missie:
Het proces tot behoud van monumenten op Aruba beheren waarbij bescherming, behoud en het herstel van deze monumenten centraal staat.

Beleid:
De doelstellingen van het Monumentenbureau omvatten het volgende:

  • Stimulerend, normerend en controlerend actief zijn op de naleving van de monumentenverordening (AB1991 no. GT46);
  • de monumentenverordening aanpassen aan de praktijk;
  • een aanvang maken met de aanwijzingsprocedures na voltooiing van de waardestelling;
  • het opzetten van een vergunningsstelsel.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties