Nationaal Archief Aruba (ANA)

Het Nationaal Archief van Aruba (ANA) is de overheidsinstantie die belast is met het bewaren, verzorgen en conserveren van onze archieven (documenten, foto’s, video’s, cassettes enz) die een historische waarde hebben voor Aruba. Deze archieven worden beschouwd als het ‘nationale geheugen en cultureel erfgoed’ van ons eiland.

ANA heeft als doel om haar dienstverlening volledig uit te breiden, waar onze nationale-cultureel-historische archieven op een verantwoorde wijze worden bewaard ten dienste van de rechtzoekende en informatiezoekende burgers, onderzoekers en voor de toekomstige generaties die meer willen weten over de historie van Aruba.

Gbouw Archivo Nacional Aruba (ANA)ANA haar voornaamste taak is het bewaren, verzorgen en conserveren van de archieven zowel bij ANA als bij de andere overheidsinstellingen.

Tot de taken van ANA behoren onder meer:

 • Administreren van de binnengekomen archieven (zowel overheid als particulier);
 • inspecteren van de bewaarcondities van de archieven in het algemeen;
 • advies geven aan de overheid over de omgang van de archieven van Aruba;
 • ordenen, beschrijven en toegankelijk maken van de archieven voor onderzoek;
 • informatie geven over de archieven die in beheer zijn;
 • onderzoeken verrichten en rapporten schrijven over de bevindingen;
 • het doen van ‘stamboom onderzoeken’ voor degenen die geïnteresseerd zijn in hun familie historie;
 • reproduceren van foto’s, video en overig beeldmateriaal.

Toekomst visie, ANA wil haar service uitbreiden door o.a.

 • Een centrale bewaarplaats te worden voor de overheidsarchieven;
 • een overheidsdocumentatie centrum worden voor informatie en onderzoek;
 • de mogelijkheid bieden aan particulieren en instanties om de archieven te bewaren;
 • historische belangstelling bij de bevolking stimuleren door:
  • de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de studiezaal voor studie en onderzoek voor volwassenen en studenten;
  • een activiteiten centrum worden, waar cursussen worden gegeven op archiefgebied en historische thema’s/exposities.

Openingstijden
Algemeen: maandag – vrijdag van 7.30 a.m. – 12.00 p.m. – 1.00 p.m. – 4.30 p.m.
Studiezaal: maandag –vrijdag van 8.00 a.m. 11.45 a.m. –1.30 p.m. - 4.00 p.m.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties