Nationale 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' Commissie Aruba (UNESCO)

Aruba is sinds oktober 1988 geassocieerd lid van UNESCO. Dit aangezien Aruba géén onafhankelijk land is maar deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden.
De status van geassocieerd lidmaatschap biedt Aruba dezelfde mogelijkheden als elk ander lidstaat met uitzondering van stemrecht tijdens de Algemene Conferentie die om 't jaar in Parijs wordt gehouden.
Om haar taken beter uit te kunnen voeren, heeft UNESCO in haar lidstaten Nationale Commissies, die samengesteld zijn uit lokale deskundigen op de UNESCO competente gebieden en benoemd door de regering van het land.

De Nationale UNESCO Commissie krijgt ondersteuning van een secretariaat die onder leiding staat van een secretaris generaal. Deze laatste is ook lid van de Commissie. Hij heeft echter de status van toehorend lid met raadgevende stem. De Nationale Commissie Aruba bestaat uit 7 leden waarbij ieder lid een bepaald werkgebied vertegenwoordigt.

De taken van de Nationale UNESCO Commissie Aruba zijn vastgelegd in het Landsbesluit ter instelling van een Nationale UNESCO Commissie.
De meest belangrijke taken van de Nationale UNESCO Commissie zijn:

  • Om samen met andere lidstaten, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en de daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen samen te werken overeenkomstig het Charter voor Nationale UNESCO Commissies, goedgekeurd in 1978 door de Algemene Conferentie te Parijs en;
  • het geven van voorlichting over de doelstellingen, het programma en de werkzaamheden van de UNESCO om de publieke belangstelling daarvoor te vergroten.

De slogan van UNESCO is “Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed”.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties