Stichting Schouwburg Aruba (CDC)

Logo Cas di CulturaCas di Cultura (CdC) is de nationale schouwburg en cultureel centrum van Aruba. Deze wordt door de Stichting Schouwburg Aruba (SSA) beheerd, een non-profit organisatie. In 1956 werd de SSA opgericht met als doel, het stichten en in stand houden van een gebouw, waarin het culturele leven in de Arubaanse gemeenschap kon worden ontwikkeld en bevorderd. Het gebouw “Cultureel Centrum” werd officieel geopend in 1958. Later is de naam veranderd in “Cas di Cultura”.
De overheid van Aruba ondersteunt de SSA deels met een salarissubsidie vanaf het jaar 2000. De volledige exploitatie komt ten laste van CdC.
Door middel van de zaalhuur maar ook door eigen programmering vinden bij CdC uiteenlopende activiteiten en voorstellingen plaats in alle kunstdisciplines. Ook zijn er activiteiten die van sociaal-maatschappelijk belang zijn en eveneens wordt CdC door derden gebruikt voor commerciële doeleinden. In het gebouw huizen ook Stichting Arubaanse Muziekschool (Scol di Musica Rufo Wever), het cultuurfonds UNOCA en Dansschool Diana Antonette (Skol di Baile Diana Antonette).
Cas di Cultura bevindt zich vanuit het vliegveld richting de stad, bij de rotonde van Las Americas aan de Vondellaan 2 te Oranjestad en is voor al uw vragen te bereiken op (297) 582-1010.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties