Staten

De Staten vertegenwoordigen het gehele Arubaanse volk. Dit hoogste orgaan in de staatsinrichting van Aruba wordt daarom ook aangeduid met de termen ‘volksvertegenwoordiging’ en ‘parlement’. De Statenleden worden gekozen voor vier jaar. Deze zittingsduur van de Staten is verdeeld in vier zittingsjaren. Elke tweede dinsdag van september vangt een nieuw zittingsjaar aan. In deze openingsbijeenkomst wordt door of namens de Gouverneur een uiteenzetting gegeven van het door de regering het afgelopen jaar gevoerde en komende jaar te voeren beleid.

Meer informatie:

Externe link(s):


 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties