Uitleg en vertaling verkiezingen 2017

 Uitleg | Vertaling

Uitleg

Voor een update dient u de webpagina telkens te verversen.

De vergelijking van de verkiezingsuitslagen met 2013 is niet nauwkeuring , maar is slechts een indicatie.

Vergelijking met verkiezing 2013


Deelnemende politieke partijen
Vier (4) nieuwe politieke partijen t.w. RAIZ, CURPA, POR en MAS doen mee aan de verkiezing 2017. PDR zal dit verkiezingsjaar niet deelnemen.

UPP en PPA deden mee aan de verkiezing 2013, maar doen dit verkiezingsjaar mee als één partij, t.w. een combinatie UPP/ PPA. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de resultaten 2013 van UPP en PPA opgeteld.

Stembureaus
Dit verkiezingsjaar zijn er vier (4) nieuwe stembureaus:
  3 - St. Anna School
14 - Centro di Bario Tanki Leendert
23 - Biblioteca Nacional Aruba
42 - Colegio San Antonio

Één (1) stembureau is weggevallen: Scol Basico Reina Beatrix

De uitslagen van nieuwe stembureaus worden niet vergeleken met 2013, met uitzondering van naamswijziging, bijv. Kukwisa school is hernoemd tot Colegio Santa Famia en EPB Santa Cruz is hernoemd tot SPO Santa Cruz.

Vertaling

Papiamento Nederlands
% votador % kiesgerechtigden
Anochi di eleccion Verkiezingsnacht
Asiento Zetel
Comparacion cu eleccion 2013 Vergelijking met verkiezing 2013
Coreccion Correctie
Diferencia Verschil
Districto electoral Stemdistrict
Eleccion Verkiezing
Kiesdeler Kiesdeler
Participacion na eleccion (%) Opkomst verkiezing (%)
Persona cu derecho di voto Kiesgerechtigde
Prognostico asiento Prognose zetel
Reparticion di asiento Zetelverdeling
Restzetel Restzetel
Resultado provisional Voorlopige verkiezingsuitslag
Resultado total Totaal uitslag
Stipulacion resultado di eleccion Vaststelling verkiezingsuitslag
Total restzetel Totaal restzetel
Total voto Totaal stemmen
Total voto emiti Totaal uitgebrachte stemmen
Urna electoral Stembureau
Voto invalido Ongeldige stemmen
Voto valido Geldige stemmen
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties