Uitsluiting kiesrecht

Zoals hierboven omschreven is het kiesrecht voorbehouden aan degenen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst:

  • Personen die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak van het kiesrecht zijn ontzet;
  • Personen die vanwege onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke stoornis onbekwaam zijn rechtshandelingen te verrichten.

Als iemand op de dag van de verkiezingen in de gevangenis zit (dat heet officieel dat ‘rechtmatig de vrijheid is ontnomen') of die opgenomen is in het ziekenhuis, of die in een bejaardentehuis verblijft, dan mag deze persoon, in afwijking van de kiesverordening zijn/haar stem uitbrengen. Voor hen is een speciale regeling getroffen, m.n. op grond van de wijziging van het Kiesbesluit en van de Kiesverordening i.v.m. de Statenverkiezingen van 27 september 2013, kunnen ze stemmen in de bijzondere stemlokalen A & B. Dus de gevangenen kunnen stemmen in het bijzondere stemlokaal A, in dit geval de gevangenis (KIA), de politiewacht te Santa Cruz en de politiewacht te Noord en de personen die opgenomen zijn in het ziekenhuis kunnen ook hun stem uitbrengen in het bijzondere Stemlokaal A, t.w. het Dr. Horacio Oduber Hospitaal. De stemgerechtigden die in een inrichting voor bejaardenzorg verblijven kunnen stemmen in het bijzondere stemlokaal B. In Afkondigingsblad 2013 no.65 en Afkondigingsblad 2013 no. 70 staan deze wetswijziging nader toegelicht. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties