Wetteksten 03.01 Rechtspositie algemeen

 • 03.01AB00.016 Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel

 • 03.01AB02.061 Rechtspositiebesluit Kustwachtpersoneel

 • 03.01AB03.022 Landsbesluit kleding en uitrusting Postpersoneel

 • 03.01AB05.018 Landsbesluit overdracht disciplinaire strafbevoegdheid aan diensthoofden

 • 03.01AB08.042 Landsbesluit controle op psychoactieve stoffen

 • 03.01AB09.063 Landsbesluit. t.u.v. art. 28

 • 03.01AB93.038 Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen gevangenis¬personeel (uitv. artt. 13, tweede lid, 15, tweede lid, en 81)

 • 03.01AB95.030 Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen brandweer¬ambtenaren

 • 03.01AB95.059 Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen douane ambtenaren

 • 03.01AB95.060 Regeling kleding en uitrusting douanepersoneel

 • 03.01GT89.037 Landsverordening materieel ambtenarenrecht

 • 03.01GT96.020 Werktijdenbesluit landsdienaren

 • 03.01GT96.033 Landsverordening nopens het in bepaalde gevallen aan ambtenaren buiten diensttijd overkomen ongevallen aanmerken als in diensttijd overkomen ongevallen

 • 03.01GT96.054 Landsbesluit nevenbetrekkingen en nevenwerkzaamheden ambtenaren

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties