Wetteksten 04.04 Belastingfaciliteiten*

  • 04.04AB88.017 MB. van 22 februari 1988 houdende instelling van een nieuwe Coƶrdinatiecommissie voor Belastingfaciliteiten

  • 04.04AB93.025 MR t.u.v. art 58, 1ste lid, letter a van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en art. 22 van de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. GT 63)

  • 04.04AB99.049 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 19 oktober 1999 t.u.v art. 4, 1ste lid, van de Landsverordening renovatie hotels en aanverwante gelegenheden (AB 1987 no. 92)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties