Wetteksten 04.04a. Dividendbelasting en imputatiebetaling

  • 04.04AB02.123 Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling

  • 04.04AB02.124 Invoeringsverordening Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling

  • 04.04AB03.030 Regeling dividendnota en teruggaaf dividendbelasting aan niet aan winstbelasting onderworpen lichamen

  • 04.04AB03.053 Landsbesluit aanwijzing imputatie-N.V. activiteiten

  • 04.04AB03.080 MR. t.u.v. art. 22, vierde lid

  • 04.04AB03.091 Lham. t.u.v. art. 19, tweede lid, onderdeel d, ten 1°

  • 04.04AB04.002 Lham. t.u.v. art. 19, tweede lid, onderdeel d, ten 2°

  • 04.04AB05.088 Landsbesluit aanwijzing activiteiten Aruba vrijgestelde vennootschap

  • 04.04AB05.090 Landsbesluit aanwijzing imputatie-N.V. activiteiten 2005

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties