Wetteksten 04.18 Retributies en leges

 • 04.18AB01.090 Retributie- en legesbesluit Inspectie der invoerrechten en accijnzen

 • 04.18AB02.099 Retributie- en legesbesluit DINA

 • 04.18AB03.004 Retributie- en legesbesluit Korps Politie Aruba 2002

 • 04.18AB04.007 Retributie- en legesbesluit Directie Infrastructuur en Planning

 • 04.18AB04.008 Retributie- en legesbesluit Directie Openbaar Personenvervoer

 • 04.18AB04.023 Retributie- en legesbesluit Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • 04.18AB04.041 Retributie- en legesbesluit Dienst Technische Inspecties 2004

 • 04.18AB05.065 Retributie- en legesbesluit Directie Luchtvaart 2005

 • 04.18AB06.004 Legesbesluit Centrale Bank van Aruba

 • 04.18AB06.073 Retributiebesluit naturalisatietoets Aruba

 • 04.18AB07.119 Retributie- en legesbesluit Directie Telecommunicatiezaken

 • 04.18AB09.074 Legesbesluit Directie Economische Zaken, Handel en Industrie 2009

 • 04.18AB10.025 Legesbesluit Monumentenbureau

 • 04.18AB12.012 Regeling dienstverlening bestuurskantoren

 • 04.18AB14.035 Crematiebesluit

 • 04.18AB87.017 Retributiebesluit Nationale Bibliotheek

 • 04.18AB87.057 Retributie- en legesbesluit Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

 • 04.18AB87.058 Retributie- en legesbesluit Korps Politie Aruba

 • 04.18AB87.059 Retributie - en legesbesluit Dienst Technische Inspectie

 • 04.18AB87.060 Legesbesluit Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken

 • 04.18AB87.068 Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid

 • 04.18AB87.093 Retributiebesluit Centrale Dienst Brandweer

 • 04.18AB87.095 Algemeen retributie- en legesbesluit

 • 04.18AB88.077 Retributie- en legesbesluit Dienst Domeinbeheer

 • 04.18AB88.124 Retributiebesluit Serlimar

 • 04.18AB88.142 Retributie- en legesbesluit openbare wateren en stranden

 • 04.18AB89.012 Retributie Centraal Bureau voor Statistiek

 • 04.18AB89.061 Retributie- en legesbesluit Directie Openbare Orde en Veiligheid (uitv. art. 3, tweede lid)

 • 04.18AB90.022 Retributie- en legesbesluit Directie Arbeid

 • 04.18AB90.050 Retributiebesluit Directie Wetgeving 1990

 • 04.18AB90.054 Legesbesluit Directie Economische Zaken, Handel en Industrie

 • 04.18AB91.088 Retributie- en legesbesluit Dienst Openbare Werken

 • 04.18AB92.043 Retributiebesluit Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij

 • 04.18AB96.060 Retributie- en legesbesluit Veterinaire Dienst 1996

 • 04.18GT88.004 Retributieverordening

 • 04.18GT91.026 Retributiebesluit rioolafvoer

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties