Wetteksten 07.01 Algemene gezondheidszorg*

 • 07.01AB05.006 Landsverordening instelling Instituto Medico San Nicolas (inwtr. 2005 35)

 • 07.01AB05.073 MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º (aanwijzing botox)

 • 07.01AB06.031 MR van 14 juni 2006 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel d, ten 4º, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9)

 • 07.01AB06.032 MR van 30 mei 2006 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel d, ten 4º, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9)

 • 07.01AB06.069 Landsbesluit geneesmiddelen uitsluitend op recept afgeleverd

 • 07.01AB06.074 MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º (aanwijzing zelfstandigheden voor parenterale toediening bij de mens)

 • 07.01AB11.002 MR. t.u.v. de artt. 1, onderdeel d, ten 4º, jo. 2, eerste lid (aanwijzing Yohimbe zowel als geneesmiddel als voor ander dan een geneeskundig doel)

 • 07.01AB11.019 MR. t.u.v. artt. 1, onderdeel d, ten 4º jo. 2, 1ste lid (aanwijzing ephedrine, Sint-Jans kruid, melatonine en DHEA/DHEA-S zowel als geneesmiddel als voor ander dan een geneeskundig doel)

 • 07.01AB14.074 Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg

 • 07.01AB91.016 Landsbesluit dienstregeling apotheken 1991

 • 07.01AB98.070 Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening

 • 07.01AB99.018 Landsbesluit beperking genees- en verbandmiddelenverstrekking

 • 07.01GT88.051 MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º

 • 07.01GT88.052 MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º

 • 07.01GT88.053 MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º

 • 07.01GT88.054 MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º

 • 07.01GT88.055 MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º

 • 07.01GT88.059 Lham. t.u.v. art. 8

 • 07.01GT88.060 Lham. t.u.v. art. 6, eerste lid

 • 07.01GT88.061 Lham. t.u.v. art. 5

 • 07.01GT89.028 Gezondheidsverordening

 • 07.01GT89.086 Landsbesluit inrichting apotheken

 • 07.01GT90.004 MR. t.u.v. art. 2, tweede lid

 • 07.01GT90.009 Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening

 • 07.01GT90.048 Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (uitv. art. 5, vierde lid, onderdeel b, en 6)

 • 07.01GT91.001 MR. houdende vaststelling van een instructie inzake het beheer en administratie van gelden ontvangen wegens laboratoriumonderzoeken

 • 07.01GT91.058 Lham. t.u.v. art. 30, eerste lid, onderdeel d

 • 07.01GT91.059 Lham. t.u.v. art. 30, tweede lid, onderdeel e

 • 07.01GT91.060 Lham. t.u.v. art. 37

 • 07.01GT91.062 MR. t.u.v. art. 44

 • 07.01GT91.064 Tarievenbesluit landslaboratorium

 • 07.01GT92.013 MR. t.u.v. art. 15

 • 07.01GT92.016 Landsbesluit vergiften

 • 07.01GT93.001 LB, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 16, tweede lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9)

 • 07.01GT95.014 Landsverordening inzake de dienst der gouvernementsgeneeskundigen

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties