Wetteksten 09.10 Telegraaf, telefoon en telex

 • 09.10AB02.070 Landsbesluit kosten concessies mobiele telefoonnetwerken

 • 09.10AB02.113 MR. tot intrekking van de als ministeriële beschikking van de NA overgenomen ministeriële regeling houdende richtlijnen voor de kredietverlening door de Landsradio- en telegraafdienst

 • 09.10AB02.125 Landsverordening aanvang werkzaamheden SETAR N.V.

 • 09.10AB03.083 Landsbesluit telecommunicatierechten

 • 09.10AB94.013 Landsbesluit voorwaarden cellulair verkeer

 • 09.10AB94.014 Regeling toelating cellulaire randapparatuur

 • 09.10AB97.012 Landsbesluit voorwaarden Internetverkeer

 • 09.10AB99.007 Landsbesluit internationale telefoontarieven 1998

 • 09.10GT02.011 Landsverordening algemene voorwaarden telefoonaansluiting

 • 09.10GT02.012 Landsbesluit radiotelefonie pleziervaartuigen

 • 09.10GT89.061 Regeling examen radioamateurs

 • 09.10GT89.066 Regeling zendvoorwaarden radio-amateurs

 • 09.10GT92.001 Landsverordening Telecommunicatiebedrijf Aruba

 • 09.10GT96.002 Telegraaf- en telefoonverordening

 • 09.10GT96.029 Landsbesluit tarieven internationale telefoongesprekken

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties