Wetteksten 12.03 Sociale Verzekeringsbank*

  • 12.03AB05.026 Lv van 7 april 2005 houdende voorzieningen om de i.h.k.v. de algemene ziektekostenverzekering ontstane tekorten in de jaren '04 en '05 op te vangen met overdrachten t.l.v. de SVb

  • 12.03AB06.023 Landsbesluit presentiegeld leden Raad van Toezicht en Advies SVB

  • 12.03AB06.024 Landsbesluit rechtspositie directeur SVB

  • 12.03AB87.065 Landsbesluit van 31 juli 1986 no. 5, houdende de instelling van de Raad van Toezicht en Advies

  • 12.03GT91.084 Landsbesluit kosten beheer SVB

  • 12.03GT95.001 Landsverordening Sociale Verzekeringsbank

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties