Wetteksten 12.05 Ziekte- en ziektekostenverzekering

 • 12.05AB00.101 Invoeringsverordening AZV

 • 12.05AB01.002 Landsbesluit inkomensgrens AZV en glijdende schaal premies AZV/AOV/AWW

 • 12.05AB01.003 Landsbesluit aanwijzing inhoudings- en toeslagplichtige instanties

 • 12.05AB02.031 Landsbesluit premieplicht inwonende dienstboden

 • 12.05AB03.037 Restitutiebesluit AZV

 • 12.05AB03.090 Landsbesluit criteria AZV-overeenkomsten

 • 12.05AB04.003 Lham. t.u.v. art. 2, vijfde lid

 • 12.05AB04.016 Landsbesluit remuneratie leden Raad van Commissarissen AZV

 • 12.05AB04.018 Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen

 • 12.05AB04.071 Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid (premiepercentages 1995 tot en met 2000)

 • 12.05AB05.087 Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid (premiepercentage 2006 en 2007)

 • 12.05AB10.102 Lham. t.u.v. de artt. 38c, eerste lid, en 38l, tweede lid

 • 12.05AB13.017 Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012

 • 12.05AB14.059 Landsverordening bestemmingsheffing AZV

 • 12.05AB92.018 Landsverordening algemene ziektekostenverzekering

 • 12.05AB92.107 Landsbesluit t.u.v. art. 30, tweede lid

 • 12.05AB96.055 LANDSBESLUIT van 13 september 1996 no. 2 ter uitvoering van artikel 63 van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18).

 • 12.05AB97.040 LANDSBESLUIT 18 juni '97 no.2 houdende de bepaling van de datum inwerkingtred. art.l 49, 1ste lid, onderdelen a en e, van de Lv algemene ziektekostenkostenverzekering (AB 1992 no. 18).

 • 12.05AB97.052 Inschrijvingsbesluit AZV

 • 12.05AB98.028 LANDSBESLUIT van 15 augustus 1997 no. 1, houdende inwerkingtreding van artikel 41 van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • 12.05AB99.015 Landsbesluit tandheelkundige hulp AZV

 • 12.05AB99.016 Landsbesluit hulpmiddelen AZV

 • 12.05AB99.017 Landsbesluit beperking medisch specialistische hulp AZV

 • 12.05GT92.018 Landsbesluit kostwinnerschap ziekteverzekering

 • 12.05GT92.019 Landsbesluit reserve en belegging ziekteverzekering

 • 12.05GT93.010 Landsbesluit regeling College van Beroep ziekteverzekering

 • 12.05GT93.013 Lham. t.u.v. art. 13

 • 12.05GT93.024 Landsverordening ziekteverzekering

 • 12.05GT93.035 Landsbesluit invordering premie ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties