12.05AB97.040 LANDSBESLUIT 18 juni '97 no.2 houdende de bepaling van de datum inwerkingtred. art.l 49, 1ste lid, onderdelen a en e, van de Lv algemene ziektekostenkostenverzekering (AB 1992 no. 18).

  • 12.05AB97.040 LANDSBESLUIT 18 juni '97 no.2 houdende de bepaling van de datum inwerkingtred. art.l 49, 1ste lid, onderdelen a en e, van de Lv algemene ziektekostenkostenverzekering (AB 1992 no. 18).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties