Wetteksten 12.06 Ouderdomsverzekering*

 • 12.06AB04.074 Lham. t.u.v. art. 27, eerste lid (premiepercentages 1995 tot en met 2009)

 • 12.06AB05.083 Gezamenlijke regeling AOV/AWW en loonbelasting 2006

 • 12.06GT90.033 Landsverordening algemene ouderdomsverzekering

 • 12.06GT94.001 Lham. t.u.v. art. 43

 • 12.06GT94.002 Lham. t.u.v. art. 5, derde en vierde lid

 • 12.06GT94.003 Lham. t.u.v. art. 4, eerste lid

 • 12.06GT94.004 Lham. t.u.v. art. 13, vijfde lid

 • 12.06GT94.005 Lham. t.u.v. art. 8, tweede lid, onderdeel a, sub 2┬║

 • 12.06GT95.010 Lham. t.u.v. art. 8, zevende lid (Pos. 544)

 • 12.06GT95.011 Landsbesluit regeling College van Beroep algemene ouderdomsverzekering

 • 12.06GT95.019 MR. t.u.v. art. 2 onderdeel c

 • 12.06GT96.014 Lham. t.u.v. art. 49

 • 12.06GT97.013 Lham. t.u.v. art. 26, zevende lid

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties