14.02GT95.017 Lv houdende voorziening nopens in een vreemde taal gestelde stukken of opgaven, welke ingevolge wettelijk voorschrift in openbare registers moeten worden in- of overgeschreven

  • 14.02GT95.017 Lv houdende voorziening nopens in een vreemde taal gestelde stukken of opgaven, welke ingevolge wettelijk voorschrift in openbare registers moeten worden in- of overgeschreven

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties