Wetteksten 15.01 Burgerlijk Wetboek

 • 15.01AB00.060 Lv. bevattende de tekst van de afdelingen 3.1.1 en 3.1.1A en de titels 3.2 en 3.3 van boek 3 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB00.061 Lv. bevattende de tekst van de afdeling 3.1.2 en de titels 3.4 en 3.5 van boek 3 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB00.062 Lv. bevattende de tekst van de titels 3.7, 3.8 en 3.9 van boek 3 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB00.063 Lv. bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 van boek 3 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB00.064 Lv. bevattende de tekst van de titels 5.1, 5.2 en 5.3 van boek 5 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB00.065 Lv. bevattende de tekst van de titels 5.4 en 5.5 van boek 5 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB00.066 Lv. bevattende de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 van boek 5 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB00.067 Lv. bevattende de tekst van de titels 6.1 en 6.2 van boek 6 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB00.068 Lv. bevattende de tekst van de titels 6.3 en 6.4 van boek 6 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB00.069 Lv. bevattende de tekst van de titel 6.5 van boek 6 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB01.087 Lv. bevattende de tekst van boek 8 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB01.089 Landsverordening bevattende de tekst van boek 1 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB01.107 Lv. bevattende de tekst van boek 7 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01AB01.108 Landsverordening overgangsbepalingen Nieuw BW

 • 15.01AB01.138 LANDSBESLUIT houdende de inwerkingtreding van de Boeken 1, 3 en 5 tot en met 8 van het NBW en de Landsverordening overgangsbepalingen Nieuw BW

 • 15.01AB02.022 Landsbesluit gezagsregisters

 • 15.01AB02.023 Landsbesluit curateleregister

 • 15.01AB02.024 Landsbesluit huwelijksgoederenregister 2002

 • 15.01AB02.030 Landsbesluit burgerlijke stand

 • 15.01AB02.036 Landsbesluit wettelijke rente

 • 15.01AB05.020 Landsverordening openbare registers

 • 15.01AB09.075 Invoeringsverordening Nieuw BW

 • 15.01AB12.038 Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken

 • 15.01AB13.024 Interimbesluit voogdij door rechtspersonen

 • 15.01GT89.100 Burgerlijk Wetboek van Aruba

 • 15.01GT93.042 Landsverordening opheffing verschil wettige en natuurlijke kinderen

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties