Wetteksten 15.07 Wettelijke regelingen v.h.m. het Wetboek van Burgerlijke Rechts

  • 15.07GT91.075 Landsverordening uitvoering verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

  • 15.07GT97.016 Lv houdende voorzieningen tot uitvoering van op 31 mei 1931 te London tussen NL en UK gesloten verdrag houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen

  • 15.07GT97.017 Landsverordening houdende uitvoering van het op 30 augustus 1962 te 's-Gravenhage gesloten verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties