Aruba viert Dera Gay

Het cultureel feest van San Huan (Johannes de Doper), in de volksmond Dera Gay (begraaf de haan), dateert uit het jaar 1862 en wordt elk jaar op 24 juni uitbundig gevierd.

Zowel de regering  als de particuliere culturele organisaties treffen de nodige voorbereidingen voor het cultureel feest op 24 juni a.s., de dag van Johannes de Doper en de begrafenis van de haan. Er zijn diverse verhalen over de oorsprong van dit religieus en cultureel volksfeest.

De religieuze oorsprong zou te maken hebben met de geboortedag van Johannes de Doper. De culturele oorsprong refereert naar het oogstfeest. Dera gay is echter meer bekend als cultureel feest met muziek, dans, zang en dergelijke. De kleuren die overtreffen zijn geel en rood: geel als symbool van de Kibrahacha boom die in juni in volle bloei staat en rood als symbool van het vuur dat men op de vooravond overal aansteekt om het feest (op de volgende dag) aan te kondigen.

De traditie vermeldt dat op de dag vóór de Dia di San Huan, dus op 23 juni de boeren restanten van maïs stokken verbranden om daarna met een nieuwe plant- en oogstperiode te kunnen beginnen. Het verbranden stond vroeger ook voor de reiniging die eerst moet plaatsvinden vooraleer men opnieuw kan beginnen.

Het feest is op 24 juni en begint bij zonsondergang en bestaat uit diverse onderdelen, zoals een sprongdans over in brand gestoken hout, om ziektes en ongelukken, volgens bijgelovigen, te kunnen voorkomen en/of overwinnen.
De bekende dans is die waarbij elke deelnemer een beurt krijgt om geblinddoekt en met een stok de haan te doden. Om ethische reden wordt er tegenwoordig geen levende haan meer gebruikt, maar een namaak haan of een calbas.
Verder is er ook een vlaggendans; er worden diverse vlaggetjes in de grond gezet en een geblinddoekte moet de vlaggen zoeken. De ceremonie wordt begeleid door folkloristische zang en muziek. De muziek instrumenten die de boventoon voeren zijn o.a.: viool, wiri en tambu. Het lied dat gezongen wordt, dateert uit 1862. Het feest gaat ook gepaard met veel eten en drinken.

Het feest op zichzelf geniet sinds de jaren zeventig wederom veel populariteit onder de lokale bevolking en ook op de scholen wordt er aandacht aan besteed.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties