Copyright

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De op deze website gepresenteerde informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht de aanwijzingen van de Arubaanse overheid omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Er bestaat ten aanzien van de inhoud van deze website, behoudens de wetteksten, geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 1 van de Auteursverordening (AB 2003 no. GT10) worden voorbehouden. Op deze website is voor het overige het Arubaans recht van toepassing.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties