Disclaimer

Inhoud

De door deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Arubaanse overheid en haar bestuursorganen (departementen) kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De Arubaanse overheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Eveneens aanvaardt de Arubaanse overheid geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties