Privacy

Persoonsgegevens

De Arubaanse overheid respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van persoonsgegevens die u met haar deelt. In het algemeen kunt u door de website bladeren zonder gegevens over uzelf te verstrekken. Voor het geval uw persoonsgegevens nodig zijn om diensten waarom u verzoekt te kunnen verlenen of voor het geval u besluit uw persoonsgegevens te verstrekken, wordt in dit privacy statement beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

Onder "persoonsgegevens" worden alle gegevens verstaan die kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot een voornaam en achternaam, een e-mailadres, een huis-, post- of ander fysiek adres, overige contactuele informatie, een titel, geboortedatum, geslacht, beroep, bedrijfstak, persoonlijke interesses en andere informatie die nodig is om een door u gevraagde dienst te verlenen.

Bladeren door onze website geschiedt anoniem. Wij verzamelen niet automatisch persoonsgegevens. Wij verzamelen pas persoonsgegevens als u bij ons een loginnaam en een wachtwoord aanvraagt, bepaalde producten of diensten van ons gebruikt, zich inschrijft voor of meedoet aan een online-onderzoek, vraagt om te worden geplaatst op een e-maillijst of andere verzendlijst, meedoet aan fora of uw persoonsgegevens om enige andere reden aan ons verstrekt.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld zullen wij u op het moment waarop deze worden verzameld meedelen wat daarvan het doel is. Indien nodig in de specifieke omstandigheden van het geval, zullen wij u nader informatie geven, teneinde een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden meedelen.

Uw gegevens zijn ten behoeve van uw privacy en beveiliging met een wachtwoord beschermd. Wij waarborgen de beveiliging van de gegevens die u aan ons stuurt met fysieke, elektronische en beheersprocedures. Wij gebruiken voor bepaalde delen van onze website de in deze bedrijfstak gebruikelijke SSL-versleuteling om de beveiliging van verzonden gegevens te verbeteren. Hoewel wij ernaar streven uw persoonsgegevens maximaal te beschermen kunnen wij de beveiliging van gegevens die u naar ons opstuurt niet garanderen; u wordt dan ook met klem geadviseerd alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens tijdens uw aanwezigheid op het internet te beschermen. Verander uw wachtwoorden vaak, gebruik een combinatie van letters en cijfers en maak gebruik van een beveiligde browser.

Cookies

Net als op vele andere websites kan op onze website een standaard technologie worden gebruikt, de zogenaamde "cookies" om gegevens te verzamelen over de wijze waarop u de website gebruikt. Een cookie is een klein gegevensbestand dat bij een bezoek aan bepaalde websites naar uw harde schijf wordt weggeschreven. Een cookie kan gegevens zoals een gebruikersnaam bevatten die de site gebruikt om te volgen welke pagina's u bezoekt, maar kan alleen gegevens bevatten die u zelf verstrekt. Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf lezen of door andere sites gemaakte cookies lezen. Op bepaalde delen van onze website worden cookies gebruikt om bezoekpatronen te volgen. Wij doen dit om de bruikbaarheid van de op onze website aangeboden informatie voor onze gebruikers te bepalen en te kijken in hoeverre de navigatiestructuur de gebruikers in staat stelt die informatie te bereiken.

Indien u bij het bladeren door onze website liever geen cookies ontvangt, kunt u uw browser zodanig instellen dat u een waarschuwing ontvangt voordat u cookies accepteert en de cookie weigeren wanneer uw browser u op de aanwezigheid daarvan attendeert. U kunt ook alle cookies weigeren door de cookiefunctionaliteit in uw browser uit te schakelen, maar dan kunt u onze website wellicht niet volledig benutten. Het accepteren van cookies kan met name noodzakelijk zijn om handelingen op onze website uit te voeren. Een groot deel van onze website echter kan worden gebruikt zonder dat cookies zijn ingeschakeld.

Externe links

Onze website bevat links naar andere websites. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wij adviseren u kennis te nemen van het privacybeleid van dergelijke sites.

Wijzigingen privacy beleid

Wij zullen ons privacy beleid periodiek wijzigen. Bij een aanzienlijke wijziging in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, zal dit door een aankondiging op deze website bekend worden gemaakt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties