Generation of Leaders Integraal Jeugdbeleid 2015-2020

Integraal Jeugdbeleid 2015-2020 Generation of leadersDe titel van dit eerste Integraal Jeugdbeleid 2015-2020 voor Aruba luidt: “Generation of Leaders”. Er is zeer bewust gekozen voor deze titel. Dit kabinet beoogt namelijk een duurzame ontwikkeling van Aruba waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan het gemeenschapsgevoel. In dit kader zal het Integraal Jeugdbeleid uiteindelijk moeten leiden tot gezonde jeugdigen die in de maatschappij participeren en gemotiveerd zijn om hun talenten te ontwikkelen en te ontplooien. De hedendaagse jongeren worden dan ook beschouwd als de nieuwe generatie van leiders van ons land. 

Het Integraal Jeugdbeleid gaat uit van de doelgroep jeugdigen vanaf conceptie tot 18 jaar en is gebaseerd op de levensloop van de jeugdige. Hoe het leven van een jeugdige zich zal ontwikkelen heeft niet enkel te maken met het vermijden van bedreigingen, maar eerder met het vormen van een sterk en volkomen ontwikkeld karakter, waardoor de jongere in staat is verantwoordelijke keuzes te maken en zich in zijn handelen te laten leiden door normen en waarden die kenmerkend zijn voor ethisch handelen en goed burgerschap. Normen en waarden, essentiële eigenschappen van goed leiderschap, zijn niet iets waar we mee geboren worden, maar die verworven moeten worden. Daarnaast is ook het stimuleren van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfbeheersing, motivatie, empathie en sociale vaardigheden van cruciaal belang. Dit doen we door goede gewoontes aan te leren en te behouden. Het aanleren en behouden van goede gewoontes kan, met de nodige begeleiding en ondersteuning, door iedereen gedaan worden, ongeacht achtergrond.

Voor meer informatie kunt u het compleet rapport raadplegen.