Informatie dienstverlening

De Arubaanse overheid streeft naar het verbeteren van haar dienstverlening. Burgers en ondernemers willen immers zo snel mogelijk een antwoord krijgen op hun vraag. Er is gekozen om dit onderdeel van de website thematisch in te delen zodat het aansluit op de belevingswereld van de burgers en ondernemers. Het streven is dat burgers en ondernemers de benodigde informatie snel kunnen opsporen. Daarom wordt waar mogelijk het overheidsvakjargon vermeden en getracht termen te gebruiken die voor burgers en ondernemers begrijpelijk zijn.

De thema's zijn:

  Reizen, immigratie en emigratie

  Persoons- en familiezaken

  Wonen en woonomgeving

  Onderwijs

  Ondernemen en werken

  Financiën

  Zorg en gezondheid

  Rechtspraak en veiligheid

  Verkeer, vervoer en infrastructuur

  Cultuur, sport en vrije tijd

  Natuur en milieu