Executoriaal beslag

Het executoriaal beslag is wel het meest toegepaste executiemiddel. Het kan worden gelegd onder de schuldenaar zelf of onder derden. Het kan tot voorwerp hebben roerende en onroerende zaken alsmede vorderingsrechten.

 • Executoriaal beslag onder de geëxecuteerde
  Op de schuldenaar kan in principe executoriaal beslag worden gelegd op:
  • Roerende zaken die geen registergoed zijn;
  • Rechten aan toonder of order, aandelen op naam, en effecten op naam die geen aandelen zijn;
  • Aandelen op naam in naamloze vennootschappen en Aruba vrijgestelde vennootschappen;
  • Onroerende zaken;
  • Schepen;
  • Luchtvaartuigen.
 • Executoriaal beslag onder derden of derdenbeslag (algemeen)
  Executoriaal derdenbeslag kan worden gelegd op:
  • Vorderingen die de schuldenaar heeft;
  • Vorderingen die de schuldenaar uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen;
  • Op hem toebehorende roerende zaken die onder derden berusten en geen registergoederen zijn.
 • Executoriaal derdenbeslag in zaken betreffende levensonderhoud en uitkering voor de huishouding
  Het beslag kan worden gelegd op loon of andere periodieke uitkeringen die de schuldenaar van een derde te vorderen heeft en kan worden gelegd:
  • Tot verhaal van een uitkering tot levensonderhoud of bij wijze van voorlopige voorziening in verband met een scheidingsgeding (daaronder begrepen het verschuldigde voor verzorging en opvoeding van een minderjarige);
  • Tot verhaal van een uitkering, verschuldigd door een echtgenoot.
 • Executoriaal derdenbeslag betreffende de rechten uit een overeenkomst van levensverzekering
  Executoriaal derdenbeslag kan ook worden gelegd op de rechten die voor de schuldenaar, als verzekeringnemer, voortvloeien uit een overeenkomst van levensverzekering.
 • Executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf
  Een schuldeiser kan ook beslag leggen op:
  • De vorderingen die zijn schuldenaar op hem heeft;
  • De vorderingen die zijn schuldenaar uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen;
  • Op de aan zijn schuldenaar toebehorende roerende zaken die hij voor deze onder zich heeft, en die geen registergoederen zijn.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties