Financiële afdeling

Beide ouders zijn financieel verantwoordelijk voor hun kind totdat hij/zij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Als het gaat over alimentatie van minderjarige kinderen (0-18), dan is er sprake van kosten voor verzorging en opvoeding. Als het gaat over alimentatie van méérderjarige kinderen (18-21) dan is er sprake van kosten voor levensonderhoud en studie. Wanneer één van de ouders de financiële plicht niet nakomt kan de andere ouder/voogd(es) zich tot de financiële afdeling wenden met het verzoek te bemiddelen.

De financiële afdeling draait drie keer per week spreekuren voor het publiek te weten maandag van 8.00 11.00 uur woensdag van 14:00-16:00 uur en vrijdag van 8:00-11:00 uur. De spreekuren op woensdag zijn bestemd voor het regelen van gegevens voor het aanvragen van bijstand.
De financiële medewerkers zijn tijdens kantooruren altijd bereid om u telefonisch te woord te staan en eventueel een afspraak te maken om uw zaak te bespreken. Redenen voor een afspraak zijn:

  • Verzoek tot bemiddeling in alimentatie kwesties;
  • Aanvraag tot verandering van alimentatie;
  • Verstrekken van verklaringen met betrekking tot alimentatie;
  • Verstrekken van interestbrieven ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting.

De openingstijden van de kassa voor het ontvangen en uitbetalen van alimentatiegeld zijn van 08:00-11:30 uren van 13:30-16:00 uur.
De financiële afdeling is bevoegd om beslag te leggen op salarissen wanneer de rechterlijke beslissing niet wordt nagekomen door de alimentatieplichtige. De financiële afdeling is tevens bevoegd om informatie in te winnen bij werkgevers betreffende de inkomsten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties