Algemeen ouderdomspensioen

Vroeg of laat breekt de tijd aan dat u geconfronteerd wordt met het feit dat vanwege uw leeftijd u het rustig aan moet gaan doen. Bij het rustig aan doen betekent het vaak dat u niet meer werkzaam wilt of kan zijn. Om het weggevallen inkomen te kunnen compenseren heeft de overheid een algemeen pensioenuitkering geintroduceerd.

In de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering is het geregeld dat u, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, recht heeft op een pensioenuitkering.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar, elke 6 maanden tot en met 1 januari 2024 verhoogd. Dan wordt de pensioengerechtigde leeftijd binnen tien jaar 65 jaar.  
Derhalve wordt de leeftijd waarop men recht heeft op ouderdomspensioen:

 • per 1 januari 2015 : 60,5 jaar;
 • per 1 januari 2016 : 61 jaar;
 • per 1 januari 2017 : 61,5 jaar;
 • per 1 januari 2018 : 62 jaar;
 • per 1 januari 2019 : 62,5 jaar;
 • per 1 januari 2020 : 63 jaar;
 • per 1 januari 2021 : 63,5 jaar;
 • per 1 januari 2022 : 64 jaar;
 • per 1 januari 2023 : 64,5 jaar;
 • per 1 januari 2024 : 65 jaar.


De hoogte van het oudersdomspensioen is afhankelijk van bepaalde factoren. Deze kunnen zijn:

 • burgerlijke staat;
 • periode dat u ingeschreven bent in het Bevolkingsregister.

De Sociale Verzekeringsbank is belast met het afhandelen van aanvragen en uitkering van ouderdomspensioen. Om uw ouderdomspensioen te kunnen ontvangen op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt u aangeraden om u zich persoonlijk vier (4) maanden voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, te melden bij de Sociale Verzekeringsbank, afdeling Pensioenen.

Als u zich bij de SVb meldt voor de aanvraag van ouderdomspensioen, moet u de volgende documenten meenemen:

Een medewerker van de Afdeling Pensioenen van de SVb zal u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier voor het aanvragen voor het ouderdomspensioen.

Flexibele pensioenleeftijd
Op 1 januari 2012 werd de flexibele pensioenleeftijd voor de algemene ouderdomsverzekering ingevoerd. De invoering van het flex-pensioen AOW houdt in dat een pensioengerechtigde zijn/haar recht op ouderdomspensioen, ten hoogste vijf keer, telkens voor een jaar kan uitstellen. Gedurende de periode van het uitstel is het recht van ouderdomspensioen opgeschort. Voor elk jaar dat de gepensioneerde gebruik maakt van dit recht, wordt het bedrag van het ouderdomspensioen, verhoogd met 7%.
De pensioengerechtigde die gebruik wenst te maken van de flexibele pensioenleeftijd, dient een schriftelijk verzoek bij de SVb in te dienen een maand voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, respectievelijk het verstrijken van de lopende uitsteltermijn.

Noot: De flexibele pensioenleeftijd wordt ook per 1 januari 2015 geleidelijk verder verhoogd tot uiteindelijk 65 jaar in 2024.
 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de hogere pensioenuitkering als een pensioengerechtigde gebruik maakt van de uitstelmogelijkheid.

Leeftijd

Pensioen(ongehuwd)  per maand

Pensioen (gehuwd) per maand

Pensioen (Gehuwd) gesplitst per maand

60 jaar

1.057,00

1.780,00

  890,00

61 jaar

1.131,00

1.905,00

  953,00

62 jaar

1.210,00

2.038,00

1.019,00

63 jaar

1.295,00

2.181,00

1.091,00

64 jaar

1.386,00

2.333,00

1.167,00

65 jaar

1.482,00

2.497,00

1.249,00

In het nieuwe artikel 8a van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering  wordt het flex-pensioen nader gedefinieerd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties