Bijstandsuitkeringen

Iedereen kan te maken krijgen met zodanige financiële problemen dat men zich niet meer kunnen voorzien in het levensonderhoud. Indien u niet – of niet voldoende – voor uzelf en eventuele gezinsleden kunt zorgen, kunt u in aanmerking komen voor hulp om te voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan. De bijstand wordt afgestemd op omstandigheden en mogelijkheden van de aanvrager en diens gezin.

Overige informatie is nog niet beschikbaar gesteld.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties