Monetair beleid

Krachtens artikel 10 van de Centrale Bankverordening is de Centrale Bank van Aruba ("de Bank") verantwoordelijk voor het voeren van het monetaire beleid ter waarborging van de stabiliteit van de waarde van de Arubaanse florin.

Essentieel voor het kunnen verwezenlijken van dit doel is de handhaving van de vaste wisselkoersverhouding tussen de florin en de Amerikaanse dollar, in casu, de voor Aruba belangrijkste valuta voor het afwikkelen van internationale transacties. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheersen van de inflatie, alsmede aan het scheppen van een klimaat dat de economische groei bevordert. Ter ondersteuning van het vertrouwen in bedoelde wisselkoersverhouding heeft de Bank door de jaren heen een voorzichtig monetair beleid gevoerd, waarbij werd gestreefd naar een voldoende hoog niveau van het netto buitenlandse actief (zowel de officiële reserves van Aruba –bestaande uit goud en buitenlandse betaalmiddelen, met name U.S. dollars—als de deviezenreserves die beheerst worden door de lokale commerciële banken). Naast het ten uitvoer brengen van het deviezenbeleid is de Bank belast met de volgende taken:

  • uitgifte van bankbiljetten;
  • uitgifte van munten namens het Land;
  • het verzorgen van een doelmatig betalingsverkeer;
  • optreden als bankier van het Land;
  • regulering van het internationale betalingsverkeer;
  • beheer van officiële valutareserves;
  • advisering aan de minister belast met financiën;
  • navolging economische ontwikkelingen;
  • toezicht uitoefenen op de financiële sector.

Voor nadere en actuele informatie kunt u terecht bij:

Naam Centrale Bank van Aruba
Adres  J.E. Irausquin Boulevard 8, Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer  (297)525-2100
Telefax  (297)525-2101
E-mail adres cbaua@setarnet.aw
Website www.cbaruba.org

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties