Historie van Burgerlijke stand en Bevolkingsregister

Tot de Franse tijd in Nederland vóór 1795, kende Nederland geen centraal overzicht van samenstelling en omvang van de bevolking. De Franse bezetter voerde in enkele landsdelen in 1796 de burgerlijke stand in. In 1811 werd deze registratie overal in Nederland ingevoerd. Dat betekent dat er geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten werden opgemaakt.

Als deel van het Koninkrijk der Nederlanden is ook in Aruba een burgerlijke stand en bevolkingsregister ingevoerd. De burgerlijke stand bestaat uit registers. In de registers wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Wijzigingen in dit register worden dus aangebracht wanneer er iemand wordt geboren, komt te overlijden, gaat trouwen of gaat scheiden.

De burgerlijke stand is ook een belangrijke informatiebron voor mensen die aan stamboomonderzoek doen. Het bevolkingsregister is een systeem van bevolkingsboekhouding waardoor inzicht ontstaat in de omvang en samenstelling van de bevolking van Aruba. Het bevolkingsregister is een continue bijgehouden register van ingezetenen met onder andere adres, familienaam, voornamen, geslacht en burgerlijke staat.

In Aruba is de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister belast met het registreren en bijhouden van alle gegevens die te maken hebben met de burgerlijke staat van personen. Sinds de jaren 70 is de administratie van de Dienst  Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister geautomatiseerd.

Voor persoons- en familiezaken kunt u terecht bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Dieze dienst wordt over het algemeen als Censo aangeduid. Voor alle persoons- en familiezaken moet u zich persoonlijk melden bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Voor alle akten opgemaakt en uitgereikt door de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister geldt, dat deze dezelfde bewijskracht hebben als andere authentieke akten.