Horecabesluit

In verband met het feit dat de sectoren hotels, restaurants en cafés gevoelig zijn voor internationale concurrentie en zeer arbeidsintensief zijn, heeft de regering ervoor gekozen afwijkende regels (Horecabesluit) vast te stellen voor de bedrijfstakken in deze sectoren.

Werktijden

De werktijd bedraagt maximaal 8,5 uur per dag en 48 uur per week, mits men beschikt over een goedgekeurde werktijdenregeling.

Rusttijden

Onder 'rusttijd' wordt verstaan de voor de werknemer volgens zijn werkrooster geldende wekelijkse rustdag (de rustdag moet volgens beleid tenminste éénmaal per 4 weken op een zondag vallen) en dagelijkse pauze.

Overwerk

Overwerk kan ontstaan als gevolg van:

  • langer werken dan de maximaal toegestane arbeidsduur per dag of per week en geeft recht op een bijzondere betaling van 150%;
  • werken gedurende de voor de werknemer geldende rustdag of op een feestdag geeft recht op een bijzondere betaling van 200%.

Indien wordt overgewerkt en de arbeidsduur per dag inclusief overwerk tenminste 10 uren is, heeft de werkgever de verplichting volgens beleid om de werknemer een warme maaltijd of een daartoe toereikende vergoeding te geven.

De Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek is bevoegd ten aanzien van een werknemer of een groep van werknemers aanvullende voorwaarden te verbinden ten aanzien van de werktijden en de rusttijden.

Ontheffing verbod nachtarbeid vrouwen

Het verbod van nachtarbeid voor vrouwen, geldt niet voor de bedrijfstakken in deze sectoren. Alle overige bepalingen van de Arbeidsverordening blijven van toepassing, zoals de bepaling dat:

  • het verbod van kinderarbeid geldt voor kinderen tot 14 jaar;
  • in iedere onderneming een goedgekeurde arbeidslijst behoort te worden opgehangen;
  • de werkgever verplicht is op verzoek van de Arbeidsinspectie een personeelsregister over te leggen;
  • de werkgever verplicht is conform beleid een register van het binnen zijn onderneming verrichte overwerk bij te houden.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties