Invorderingsbeleid

De regering van Aruba hanteert het volgende beleid bij het incasseren van vorderingen door de Directie Financiën. Voor de goede orde wordt vermeld dat dit invorderingsbeleid niet van toepassing is op de vorderingen van de Departamento di Impuesto (DI):

  • Betaling dient tijdig te geschieden, ineens of door middel van een betalingsregeling;
  • Betalingsregelingen zijn alleen mogelijk onder strikte voorwaarden die door de Directie Financiën worden gehanteerd;
  • Indien u niet tijdig betaalt zullen wettelijke rente en kosten van invordering worden berekend;
  • Indien u blijkens de crediteurenadministratie een vordering heeft op het Land zullen de niet tijdig betaalde vorderingen worden verrekend met het openstaande saldo als crediteur;
  • Indien Directie Financiën uw correcte adres niet kan achterhalen of indien u weigert te betalen en in het buitenland woont, zal paspoortsignalering worden toegepast. Dit kan tot gevolg hebben dat u wordt aangehouden bij de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook kunt u bij paspoortvernieuwing problemen ondervinden. Voorkom problemen en geef uw juiste adres door aan de Dienst Burgerlijk Stand en Bevolkingsregister (DBSB);
  • Indien u ook na aanzegging van rente en kosten weigert te betalen of een betalingsregeling af te sluiten, zal een deurwaarder worden ingeschakeld. De kosten van de deurwaarder zijn in dat geval voor uw rekening.

Voorkom problemen: geef bij adreswijziging uw nieuwe adres door, betaal tijdig of maak tijdig afspraken voor een betalingregeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties